STRADA Novi Sad

ZELENO KLATNO

Projekat ZELENO KLATNO  čine četiri celine:

-          lutkarska predstava EKOŠOK, autora Emilije Mrdaković, za koju su poručene lutke poznate lutkarke iz Sombora, Marije Malbaše, pripremljeno idejno rešenje scenografije i kostima, kao i autorske muzike i tekstova songova; glume Slobodan Ninković i Saša Latinović. Iz sižea predstave izdvajamo dijaloge bubamare Edne, LeptIRKA i Cvete o životu na Livadi u krugu jedne Fabrike i ostvarenju njihove želje da uz pomoć Vetra i Oblaka pobede Dim, da fabrika nastavi sa radom tako da ne zagadjuje njihovu životnu sredinu

-          u drugoj celini pod nazivom ŠTA ZNAM O EKOLOGIJI, u formi dečjeg kviza ostvaruje se interakcija sa decom, proverava njihovo znanje o zadatoj temi i šire njihova saznanja o čistom vazduhu, zdravoj vodi i zemlji. Na kraju se polaže Ekološka zakletva

-          treća celina pod nazivom EKOSAT je kreativna radionica u kojoj se izradjuju EKOSATOVI od materijala koji zagadjuju okolinu i to u formi izložbe najuspesnijih radova koje organizator nagrađuje

-          u četvrtom segmentu ovog Projekta, grupe učenika pripremaju veliku SKULPTURU OD OTPADNE AMBALAŽE, koja se na dan realizacije programa postavlja na otvorenom prostoru škole ili vrtića.

 

 

 

 

 eksponat EKOSAT na otvorenoj 'pozornici'

 u toku  predstave EKOŠOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediji, foto-prezentacija

RADIO KAĆ

 http://stradanovisad.webs.com/radio JUGOVIC - KAC.mp3

 BANER                                                          U "BLICU"...

                      


 

  FOTOGRAFIJE "EKOŠOKA" I IZLOŽBA "EKOSAT"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

CENTAR NA PERIFERIJI - PERIFERIJA U CENTRU

 

U toku proteklih dvadesetak godina Grad Novi Sad beleži nagli rast u smislu povećanja postojećih kvartova i periferije, odnosno rubnih delova Grada, a samim tim i povećanje broja stanovnika. 

Ako je grad određen kao mesto susreta potreba i aspiracija individua i grupa koje u njemu žive, s jedne, i funkcija koje grad obezbeđuje da bi odgovorio na te potrebe, s druge strane, onda kultura u ovoj funkcionalnoj složenosti ravnopravno staje uz rad, stanovanje, obrazovanje, zdravstvo, sport, puteve, saobraćaj, bez pretenzija da se nameće kao najbitnija. Ona je jednostavno tu da poveže ljude, centar sa periferiijom, da bude dostupna svima i da pruži mogućnost da se uz vredna umetnička dostignuća oplemenjuje, oblikuje i kultiviše duh građana, i, ne manje važno, da permanentno utiče na razbijanje predrasuda da kultura i umetnost pripadaju određenoj grupi i da je elitistička. Ne sporimo da i takva kultura i umetnost postoje, kao što, uostalom, postoji i populistička kultura. Međutim, ovi pojavni oblici nisu predmet ovog projekta. Naprotiv, cilj projekta je da ukaže na potrebu aktivnijeg učešća svih građana Novog Sada u kulturnom životu Grada, odnosno da pokuša da uveća našu sposobnost u savladavanju protivrečnosti koje izviru iz našeg, ponekad neizbenžno, ambivalentnog odnosa prema kulturi

Naglo povećanje broja stanovnika grada i ubrzanu urbanizaciju rubnih delova grada izazvala je definitivna migracija stanovništva (selo-grad) kao i nužna potreba prijema i zbrinjavanja izbeglih i raseljenih lica sa prostora bivše Jugoslavije. Pridošli žitelji Novog Sada iz svojih ruralnih sredina doneli su svoj način života, navike i običaje i još uvek se nisu u punoj meri integrisali u urbane kulturološke tokove. Vreme pretežno provode u svom dvorištu, stanu ili najbližem okruženju svakodnevno rešavajući egzistencijalne probleme kao što su zaposlenje i  školovanje, nemajući pri tome ni vremena ni interesa za potpuno identifikovanje sa gradom u kojem žive.

Kultura  kao opšte dobro koje pripada svima, ne rešava urgentne i opravdane zahteve građana, kao što su izgradnja trotoara, putne, vodovodne i kanalizacione mreže,  ali kao jedno od sredstava masovne komunikacije poseduje mogućnost da poveže ljude, razvija duh zajedništva i dobrosusedskih odnosa, koje je preko potrebno za pokretanje određenih konkretnih akcija na uređenju svoga kvarta, ulice i definisanja realnih zahteva upućenih gradskim organima vlasti

Rečju, ovim projektom nastojimo da kultura periferije prestane da bude periferija kulture Osnovni cilj projekta je decentralizacija kulture, kao i osvajanje novih prostora na rubnim delovima Grada, odnosno teritorijama mesnih zajednica gde je kultura najmanje dostupna. Cilj projekta je, takođe, uključenje što većeg broja stanovnika Grada Novog Sada u postojeći kulturni sistem i obrasce koji imaju svoju višedecenijsku potvrdu. Ne manje važan cilj je i vaspitavanje ukusa za lepo i stvaranje navika da kulturni sadržaji postanu svakodnevna potreba. Ovaj projekat razvija duh pripadnosti, zajedništva i dobrosusedskih odnosa, nema svoju ciljnu grupu, već u njemu učestvuju svi uzrasti, ljudi različitih zanimanja i interesovanja i svojom kulturnom ponudom je u suprotnosti onome što nazivamo kič i šund.

 U ovaj projekat biće uključeni i stvaraoci i umetnici koji žive u rubnim delovima grada.

Cilj projekta je uspostavljanje dvosmerne kulturne komunikacije: periferija-centar (koncerti, izložbe, pozorišne predstave, govorni programi) i centar-periferija (muzički, pozorišni, likovni programi na teritoriji mesnih zajednica). 

 

  T e l e p  septembar 2010.   

                                                                      MZ "Južni Telep"

 

 

          MZ "Nikola Tesla" 

  

        MZ "Bratstvo"

          

                         MKC "Petefi Šandor"                       

                             

  

 

V e t e r n i k  novembar 2010.

   

                                                                

                                                                    

 

 

 K i s a č  jun 2011.

 

Petak, 10. jun
15,00 časova OŠ ‘‘Ljudovit Štur’’
   ‘‘Moj hobi’’
Sportske aktivnosti: ‘‘Dan otvorenih vrata’’
16,00 časova PU ‘‘Radosno detinjstvo’’ - Vrtić ‘‘Lienka’’
   Izložba crteža: ‘‘Moja fantazija’’
17,00 časova OŠ ‘‘Ljudovit Štur’’
   Pozorišna predstava KS ’’Čarolija’’
‘‘Kuva, kuva se, kuva’’
18,00 časova Klub poljoprivrednka
   Udruženje kisačkih žena
‘‘Kisačka etno soba’’
20,00 časova Galerija Slovačkog narodnog doma
   Izložba slikara amatera Kisača
Nedelja, 12. jun
       
18,00 časova Velika sala Ustanove za kulturu, informisanje i obrazovanje 
   Kulturno-informativnog centra ‘‘Kisač’’
   Gala priredba ‘‘Kisač - centar kulture                              

             

 

                                                                                             

              

      

 

  R u m e n k a  novembar 2011.

                                                                                                                                      

 

                                    

                              

                                     

                                                  

 

 

 B i s t r i c a - S a t e l i t   decembar 2011.

 

                                                                                                                                                                             

                         

   

                             

                      

                                                                

            

 

 

 

 

 

 

 

ZIMSKI SUSRETI U VOJVOĐANSKOM SELU

 

Neravnomeran razvoj sela i gradova, kao i regija, koji je naročtio došao do izražaja u periodu tranzicije našeg društva i očite potrebe  da se ovo stanje uravnoteži, kao i neposredan uvid u kulturna zbivanja malih sredina, dali su ideju STRADI  da učini nešto na ovom planu.

U tom cilju u 2008. godini Zimski susreti u vojvodjanskom selu,  u svom, gotovo misionarskom pohodu, realizovani su u 12 vojvodjanskih sela (Stapar, Bački Monoštor, Doroslovo, Pivnice, Neštin, Divoš, Jarak, Belo Blato, Aradac, Mužlja, Kucura i Savino Selo) u kojima u poslednjih dvadesetak godina nije zabeleženo skoro nijedno gostovanje profesionalnih umetnika. Vodeći računa o nacionalnoj i verskoj pripadnosti stanovništva, omogućen je susret sa umetnicima iz oblasti likovne, pozorišne i muzičke umetnosti.
Osnovni cilj projekta je davanje doprinosa revitalizaciji seoskih domova kulture, kao početak njihovog stavljanja u funkciju, kao  i doprinos ukupnim nastojanjima društvene zajednice da se sačuva život vojvođanskog sela i davanje impulsa lokalnoj zajednici u profilisanju kulturnih potreba svoje sredine.
U jednodnevnoj poseti umetnika vojvođanskim selima, u domovima kulture ili drugim odgovarajućim prostorima, priređena je  likovna izložba akademskog slikara Tadije Janičića (pobednika Novosadskog likovnog salona 2008.), pozorišna predstava za decu «Legenda o knedlama» autora Ratka Radivojevića i pozorišna predstava za odrasle «Otvarač» autora Radoja Čupića u kojoj igraju Saša Latinović i Slobodan Ninković, glumci Pozorišta mladih iz Novog Sada.  

U okviru svečanog otvaranja izložbe slika, u kulturno-umetničkom programu nastupili su  solisti i ansambli koji sa uspehom predstavljaju selo na takmičenjima, smotrama i festivalima kulturnog stvaralaštva Vojvodine.

Ideja STRADE  je da kroz decentralizaciju i demetropolizaciju kulture omogući svim zainteresovanim stanovnicima da u svojoj sredini prisustvuju pozorišnim predstavama, likovnim izložbama i koncertima umetničke muzike.

Projekat je i originalan i inovativan jer se, po našem saznanju, ovom tematikom temeljno ne bave druge ustanove iz oblasti kulture.

Originalan je jer u jednom danu daje mogućnost zainteresovanim da se upoznaju i sa savremenim tokovima u kulturi i da se zabave konzumirajući pristupačnije kulturne sadržaje.

Inovativan je jer u jednom danu zadovoljava gotovo sve ukuse, afinitete i starosnu dob.

Projekat se može ponavljati sve do onog trenutka dok se ne konstatuje da je realizovan u svim mestima na karti Republike Srbije.

 

 

 

 

KONCERT KLAPA I MANDOLINA      
"Muzički mirisi Mediterana"

Muzički mirisi Mediterana                                                           

Koncert „KLAPE I MANDOLINE“

Nedelja, 20. decembar 2009. godine

Sinagoga, 20.00 časova

 Učesnici:

 Klape MORE (Šibenik) i

 VOLOSKO ( kraj Opatije)

 Gost koncerta:

Klapa PANON (Novi Sad)

 Voditelj programa:                                                                      

 Lejdi Oreb                                                                                                                                   

Organizatori :  

Hrvatski festival klapa i mandolina i

HKPD „Jelačić“, Petrovaradin

Pokrovitelj koncerta:

Grad Novi Sad

 Produkcija:

STRADA Novi Sad

Muzička omladina Novog Sada

 

                   

 

  

Pobednici Hrvatskog festivala klapa i mandolina

"Opatija 2010" 

 

 KONTRADA (Zadar) i SOL (Pag)                                                                                   

Subota, 18. decembar 2010. godine, Sinagoga, 20.00 časova 

                                         

Subota, 18. decembar 2011. godine, Sinagoga, 20.00 časova  

 

 

 

 

 

VIVA EVROPA 2010


                                                                          

«Viva Evropa» je direktan prenos opere «Karmen» na Trgu slobode koji je okarakterisan  kao evropski  kulturni događaj u sklopu projekta «Viva Europa 2010», kojim se promoviše evropska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Reč je o direktnom prenosu opere «Karmen» iz Valensije u produkciji Palau de les Arts Reina Sofia i Maggio Musicale Fiorentino.          

                                                    Elina Garanca - Crmen                                        

Marcelo Alvarez  – Don Jose 

Paulo Szot - Escamillo

Marina Rebeka - Micaela i drugi 

Dirigent- Zubin Maehta

                                                    Reditelj - Carlos Saura

                                                Orkestar i hor iz Valensije  

 

Ovim projektom Grad Novi Sad se pridružuje evropskim gradovima u obeležavanju Međunarodnog dana muzike i uključuje u programe međunarodne kulturne saradnje kojima se, pored grada domaćina, afirmišu najkapitalnija dela iz oblasti operske umetnosti.

Vreme realizacije -18. jun 2010. godine,  Trg slobode,  21.00 cas.      

Organizatori: STRADA Novi Sad i Muzička omladina Novog Sada            

                                                         

                          

 

 

VIVA EVROPA 2011

 

 

Đ. Pučini: TOSKA

Toska: Oksana Dika,  Kavaradosi: Jorge de León,   Skarpija: Bryn Terfel,  Anđeloti: Mika Kares, Crkvenjak: Fabio Previati, Spoleta: Emilio Sánchez, Orkestar opštine Valensija i Hor Regionalne vlade Valensije

Zubin Mehta, dirigent

 

Novi Sad, Trg slobode, ponedeljak, 13. jun 2011, 2O,00 casova

 


Posle uspešnog učešća Novog Sada u projektu VIVA EUROPA 2010, kada je pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada na Trgu slobode realizovan prenos opere Karmen Žorža Bizea, uživo iz Umetničkog centra kraljice Sofije u Valensiji (Španija), naši sugrađani su  ponovo mogli da uživaju u vrhunskoj interpretaciji najvećih zvezda današnje operske scene i to u jednom od najčuvenijih operskih ostvarenja – Toski Đakoma Pučinija. 
Prenos opere TOSKA Đakoma Pučinija iz Umetničkog centra kraljice Sofije u Valensiji, emitovan je na velikim platnima na javnim mestima u 55 evropskih gradova Bugarske, Španije, Rumunije, Poljske, Grčke, Kipra, Holandije, Danske, Malte, Nemačke, Slovačke, Litvanije, Mađarske, Velike Britanije, Irske, Hrvatske i Srbije. 
U ovom projektu učestvovale su velike zvezde svetske operske scene: Oksana Dika, Horhe de Leon (Jorge de León) i Brin Trfl, kao i Hor Regionalne vlade Valensije i Orkestar opštine Valensija. Dirigovao je slavni Zubin Mehta.

Opera Toska se smatra jednim od najboljih i najreprezentativnijih ostvarenja italijanskog verizma i to pre svega zbog snažnog dramskog intenziteta i velikog broja najlepših operskih arija, a kao ključne reči za nju izdvajaju se: intriga, nasilje i strast.

pokrovitelj programa: GRAD NOVI SAD
produkcija: STRADA Novi Sad i Muzička omladina Novog Sada

Događaj pod nazivom VIVA EUROPA 13. jun 2011. deo je evropske godine volonterstva i odvija se pod patronatom gospođe Vivijan Reding, potpredsednice Evropske komisije za pravdu, osnovna prava i državljanstvo.

 

 

 

     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIVA EVROPA 2010

 

 «Viva Evropa» je direktan prenos opere «Karmen» na Trgu slobode koji je okarakterisan  kao evropski          kulturni događaj u sklopu projekta «Viva Europa 2010», kojim se promoviše evropska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Reč je o direktnom prenosu opere «Karmen» iz Valensije u produkciji Palau de les Arts Reina Sofia i Maggio Musicale Fiorentino.          

                                                                      Dirigent- Zubin Mehta

Reditelj - Carlos Sura

Elina Garanca – Carmen

Marcelo Alvarez – Don Jose

Paulo Szot – Escamillo

Marina Rebeka – Micaela i drugi.

Orkestar i hor iz Valensije.

Ovim projektom Grad Novi Sad se pridružuje evropskim gradovima u obeležavanju Međunarodnog dana muzike i uključuje u programe međunarodne kulturne saradnje kojima se, pored grada domaćina, afirmišu najkapitalnija dela iz oblasti operske umetnosti.

Vreme realizacije -18. jun 2010. godine,  Trg slobode,  21.00 cas.      

Organizatori: STRADA Novi Sad i Muzička omladina Novog Sada   

 

 

 

  

 

 VIVA EVROPA 2010

 

 «Viva Evropa» je direktan prenos opere «Karmen» na Trgu slobode koji je okarakterisan  kao evropski          kulturni događaj u sklopu projekta «Viva Europa 2010», kojim se promoviše evropska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Reč je o direktnom prenosu opere «Karmen» iz Valensije u produkciji Palau de les Arts Reina Sofia i Maggio Musicale Fiorentino.          

                                                                      Dirigent- Zubin Mehta

Reditelj - Carlos Sura

Elina Garanca – Carmen

Marcelo Alvarez – Don Jose

Paulo Szot – Escamillo

Marina Rebeka – Micaela i drugi.

Orkestar i hor iz Valensije.

Ovim projektom Grad Novi Sad se pridružuje evropskim gradovima u obeležavanju Međunarodnog dana muzike i uključuje u programe međunarodne kulturne saradnje kojima se, pored grada domaćina, afirmišu najkapitalnija dela iz oblasti operske umetnosti.

Vreme realizacije -18. jun 2010. godine,  Trg slobode,  21.00 cas.      

Organizatori: STRADA Novi Sad i Muzička omladina Novog Sada   

 

 

 

  

DEČJA NEDELJA

«Strada» Novi Sad je pripremila i realizovala program Svečanog otvaranja «Dečje nedelje», koji je, u odnosu na protekle godine, po prvi put, izveden na Trgu slobode, 4. oktobra 2010. godine. 

 

U ovom interaktivnom programu, koji je okupio oko 1500 mališana, nastupili su: učenici osnovne škole «Nikola Tesla», Dečji hor «Zvončići», Kreativni studio «Čarolija», «Mala srećna kolonija», Dečji hor «Bajićevi slavuji», dobošar Vladimir Paroški, pijanisti Marina Milić-Apostolović i Aleksandar Uzelac, deca vrtića «Zlatne grede», «Guliver» i «Veseljko», Boško i Filip Baloš, plesni duo Ana Kazimić i Kornel Đilvesi, Radoslava Vorgić – sopran i solistkinja Teodora Stanković.


 

Pod motom

ZASTANI SVETE, BAR ZA TRENUTAK, DA DECA NADJU SIGURAN KUTAK,

programom je na simboličan način bio upoznat dečji svet naše planete puštanjem raznobojnih balona koji simbolizuju kontinente Zemlje planete. U ime Evrope balon su pustili učenica OŠ «Nikola Tesla», Teodora Vujkov i član Gradskog veća zadužena za socijalnu i dečju zaštitu, prof. dr Sanja Stojanović, koja je ujedno i otvorila manifestaciju «Dečja nedelja». 


 

               

                                                                                

   

  DEČJA NEDELJA  2011.

Pod motom DECE IMA RAZNE, AL SVAKO DETE JE LIČNOST, RAZLIKE NISU KAZNE, U RAZLIKAMA JE NAŠA SLIČNOST, Svečano otvaranje Dečje nedelje održano 3. oktobra 2011. godine u amfiteatru dvorišta novootvorenog Inkluzivno Kreativnog Centra ŠOSO "Milan Petrović" na Bistrici.

                                                        

 


  

   

  

 

MIKROKOSMOS - Dobrila Martinov

 

                 U Maloj galeriji Kulturnog centra "Laza Kostić" u Somboru, u petak 8. maja     2009.godine otvorena je izložba fotografija Dobrile Martinov iz Novog Sada. Novi galerijski prostor je ponudio gostoprimstvo jednoj neobičnoj priči koja u sebi nosi posebnost i lepotu.

Kako je otvarajući izlozbu rekla Nataša Milićević Dobromirov, geografska mapa Dobrilinog vida prikazuje mikrokosmos – grandiozne  mrvice stvarnosti i skrivene svetove.

Svako ko je zakoračio u taj sofisticirani lavirint Dobriline igre bio je pomalo zatečen u očekivanju pukog odraza stvarnosti koji, između ostalog, nudi jedna fotografija i iskreno bio dirnut onim sto je doživeo. Uz predivne zvuke akustične gitare Marka Malivuka iz Sombora, kao dobrodošlice na ovo posebno druženje.

Dobrila Martinov radi u Matici srpskoj a fotografijom se bavi poslednjih nekoliko godina. Član je FKVSV. Do sada je imala šest samostalnih izložbi i nekoliko osvojenih nagrada. Sedma po redu samostalna izložba, a prva u Somboru, nametnula se sama po sebi, da zajedno sa Dobrilom uživamo i tragamo za lepotom 

 

 

MEĐUNARODNI DAN MATERNJEG JEZIKA

           

 

 

 

U programu, koji bi se mogao nazvati «U SLAVU JEZIKA», u Svečanoj sali Gradske kuće, 21. februara 2009. g. prezentirani su jezik i kultura Srba i nacionalnih zajednica Mađara, Slovaka, Rusina, Rumuna, Ukrajinaca i Roma.

 

 

Učesnici u programu:        

            
 
 Olivera Gluvić, solista, Jovana Petrović, solista, Eleza Anastasia-Badesku, recitator

Branislav Kovač, solista na fujari, Aleksandar Sivč, klarinet, Ivan Lovas, recitator, Novica Nikolić, recitator, Aleksandra i Aleksandar Aleksandrović, duet harmonika, Timea Patarica, recitator, Diana Perišić, solista

Slobodan Vesović, recitator, 

Tibor Sabo, samica

Dragiša Antić, frula,

 

Igor Golubovic, recitator, 

 Katarina Mosnakova, recitator

 

 

Uspešnoj realizaciji programa doprineli su: Osnovna škola «Đorđe Natošević» - odeljenja na srpskom i ukrajinskom jeziku,  OŠ «Jožef Atila» - odeljenje romskog jezika, Filozofski fakultet – Katedra za slovački jezik, Rusinsko kulturno-prosvetno društvo, Madjarsko kulturno-umetničko društvo «Petefi Šandor»,  KUD «Pavel Jozef Šafarik», Nacionalni savet Rumuna i folklorni ansambl «Vila» KUD Železničar Novi Sad. 

 

                                                                           

 

                                                                           *   *   *   *   *

                                                                                                  

«MALI NAUČNI SKUP O MATERNJEM JEZIKU» održao se 19. februara 2010. godine u Svečanoj sali Gradske kuće, sa početkom u 12,00 časova.

Nastupili su učenici  novosadskih osnovnih škola, članovi kulturno-prosvetnih društava koja neguju kulture nacionalnih zajednica i studenti Novosadskog univerziteta.

U programu, koji je zamišljen kao jedan mali naučni skup o maternjem jeziku, referate su podneli i stihove nacionalnih pesnika govorili: Eliza Anastasia Badesku i Silvija Jovanović (rumunski jezik),  Ponjičan Miroslav (slovački jezik), Nikola Ladišić i Sabo Erika (madjarski jezik), Sefer Saljihu (romski jezik), Igor Golubivić (ukrajinski jezik), Andrea Ruskai i Marija Rimar (rusinski jezik) i Simona Lakić i Slobodan Vesović (srpski jezik).

Naučni skup je počeo nastupom Brane Živković, mlade pijanistkinje, učenice OŠ «Đorđe Natošević», nakon čega je učesnike i posetioce pozdravio pomoćnik Gradonačelnika, Zoltan Bunjik.

  

Svim učesnicima i posetiocima uručen je Zbornik radova sa ovog naučnog skupa u nameri da organizator prisutnim posetiocima pruži korisne informacije o imenima prosvetitelja i reformatora, kao i lingvista koji su zaslužni za reformaciju i osavremenjivanje jezika i pisama predstavnika nacionalnih zajednica koje već gotovo tri veka zajedno žive u Novom Sadu. 

 

MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE                "Pevana molitva"

 

2009. 

"Strada" kao organizator ovog programa se opredelila za sadržaje koji će afirmisati multikonfesionalnost Novog Sada. Po strukturi «Pevana molitva» ima formu koncerta vokalne muzike uz gosta programa,  pijanistkinje Utaši Noemi iz Subotice. Za voditelja programa angažovan je glumac SNPa, Dragan Kojić. 

 U programu su nastupili horovi:

hor Grko-katoličke crkve «Rozanov» iz Đurđeva,  mešoviti hor KUD «Svetozar Marković» iz Novog Sada, hor Jevrejske opštine «Hašira» iz Novog Sada, Kamerni hor ji «Pro Musica» iz Subotice, hor Ekumenske crkve «Zvony» iz Selenče, inkluzivni mešoviti hor «Ison» iz Novog Sada i oktet «Sveti Serafim Sarovski» iz Zrenjanina. Stihove novosadskog pesnika Pera Zupca, kazivali su Brana Živković, učenica 3. razreda OŠ «Đorđe Natošević» i Filip Baloš, učenik 2. razreda OŠ «Đura Daničić».Ovim programom ispunjen je osnovni cilj koji se sastoji u tome da se naglasi potreba negovanja tolerancije kao uslova za suživot građana koji predstavljaju različite verske zajednice, a o čemu je, na početku programa govorio član Gradskog veća zadužen za kulturu, gospodin Andrej Bursać

Pored osnovnog cilja koji je postignut, oko 600 posetilaca novosadske Sinagoge steklo je nova saznanja o razvoju hrišćanske vokalne muzike, kako kroz pesmu tako i kazivanjem teksta Bogdana Đakovića, scenariste ovog programa.

 

 

 

      2008.

                                              

 

Nastupima kulturno-umetničkih društava, pred nekoliko stotina građana, na novosadskom Trgu slobode 16. novembra 2008. godine je obeležen Međunarodni dan tolerancije pod sloganom

Svi imaju pravo da žive i budu to što jesu.

U dvosatnom programu svoje igre su prikazala društva koja neguju folklor naroda koji žive u Vojvodini. Nastupili su SKUD „Železničar“, Folklorni ansambl „Vila“, MKUD „Petefi Šandor“, KUD „Pavel Jozef Šafarik“, Rusinsko kulturno-prosvetno društvo, KUD Penzionera „Isidor Bajić“, Centar za decu i omladinu „Mala srećna kolonija“ i Hor jevrejske opštine „Hašira“. Programom na Trgu slobode članovi folklora su pozvali građane i državne organe da rečima i delom promovišu toleranciju.


PRIČA O...DANKANU, MAGBETU,MALKOLMU

79. sezona 2009/2010.

DRAMSKA SCENA 

PRIČA O... DANKANU, MAGBETU, MALKOLMU... 

Po gospodinu Vilijamu Šekspiru, vrlo slobodno

 

Režija:  Đerđ Hernjak (Hernyák György)

Dramaturg: dr Živko Popović

Scenografija i kostim: mr Saša Senković

Koreografija:  Adrien Hod (Hód Adrienn, Budimpešta) 

Muzika: Đerđ Hernjak (Hernyák György), Ervin Palfi (Pálfi Ervin)

Dizajn plakata i programa: mr Jelena Đurić

Fotografija: Branislav Lučić

 

P o d e l a :

MAGBET: Vicei Žolt (Zsolt Vicei, Budimpešta)

DANKAN: Ivan Đurić

MALKOLM: Dimitrije Dinić

LEDI MAGBET: Marijana Prpa Fink

SUĐAJA: Dejan Šarković 

*

Inspicijent: Olga Jovanović

Svetlo: Predrag Jerković

Ton: Đorđe Ilić

Šminka: Gorislav Vidaković

Garderoba: Marina Perić, Dragana Vuksanović

Scena i rekvizita: Stevan Antić, Slavko Karapandža

Montaža i demontaža scene: Stevan Antić, Slavko Karapandža, Veljko Mijić,

Zoran Mikić, Nemanja Zorić

Izrada rekvizite: mr Saša Senković, Stevan Gez,

Miroslav Knežević, Vladimir Živanov

Izrada kostima: Nikodinka Folić

Organizator: Miroslava Komnenović

Šef tehnike: Zoran Lazin

Saradnica za marketing: Dragana Mikić

Odnosi sa javnošću: Tijana Delić

Prva proba: 6. jul 2009.

Premijera: 13. septembar 2009.

 

 Koprodukcija: "Strada" Novi Sad i Pozorište mladih

 

                  

 

PUTOVATI U OLMO - Oto Horvat

  .   

Šira kulturna javnost, posebno novosadska čitalačka publika, upoznata je sa pesničkim opusom Ota Horvata, laureata “Antićeve nagrade” za 2008. godinu, sa posebnim akcentom na njegov poslednji objavljeni naslov “Putovati u Olmo”.

Pred punim gledalištem male sale Spomen-zbirke Pavla Beljanskog program je održan 19. novembra 2009. godine.

U saradnji sa autorom, Oto Horvatom, osmišljen je savremeni način prezentacije naslova «Putovati u Olmo».

U ovom multimedijalnom programu stihove je kazivao Miljan Vojnović, dramski umetnik, dok su stručni osvrt na književno stvaralaštvo, posebno na knjigu poezije «Putovati u Olmo», dali Sonja Veselinović i Slobodan Tišma, književni kritičari.

                                                                

 

 

Simfonijski orkestar                                     RUSKE DRŽAVNE KAPELE

 

 

Gostovanje Simfonijskog Orkestra Ruske Državne Kapele, kao najprestižnijeg orkestra ove vrste danas u svetu, održano je 19. okbobra 2009. godine u prepunoj novosadskoj Sinagogi. Pod upravom čuvenog dirigenta Valerija Poljanskog, izveden je sledeći program:

-Musorgski – Noć na pustoj gori

-Čajkovski – Hamlet, uvertira i

-Rahmanjinov – 2. simfonija

Kao kulturni dogadjaj koji je obeležio sezonu 2009/2010, ovim koncertom započeo je niz svečanih programa kojima je obeležen 23. oktobar – Dan oslobodjena Novog Sada.

Po oceni stručne javnosti i tekstvoa iz osvrta naših eminentnih muzikologa, koncert je uistinu predstavljao vrhunski dogadjaj za Grad Novi Sad. O

Organizatori: "Strada" Novi Sad i Muzička omladina Novog Sada 


 

            

1. FEBRUAR - Dan grada Novog Sada


 

PROGRAM SVEČANE AKADEMIJE  2011.

   

Utorak, 1. februar 2011. godine

Scena «Jovan Đorđević» SNP-a

19,00 časova

Grad Novi Sad

“Strada” Novi Sad i KCNS            

 

 

 

  UČESNICI:                                               

  Mešoviti hor KUD “Svetozar Marković”

   Božidar Crnjanski, dirigent

   MŠ “Isidor Bajić” Novi Sad, Goran Penić, dirigent

   Milan Prunić 

   Narodni ansambl pod upravom Miće Jankovića

    Klapa “Panon” Novi Sad

 “Apsolutno romantično”

  Ansambl pesama i igara, SKC “Pavel Jozef-Šafarik” Novi Sad

  Dragan Kojić, dramski umetnik

  “City Dance Studio”       

  Nataša Krstin, voditelj  

 

 

 

 

 

Dobitnik Februarske nagrade Grada Novog Sada za 2010. godinu

- Borivoje Bora Otić

 

 

 

 PROGRAM SVEČANE AKADEMIJE  2012.                                     

                                                        

Sreda, 1. februar 2012. godine

Scena «Jovan Đorđević» SNP-a

19,00 časova

Organizator:“Strada” Novi Sad

Scenario i režija: Ismet Atić 

 

 UČESNICI:

 Hor VIVA VOX, Zemun, dirigent Jasmina Lorin

 NOVOSADSKI BIG BEND, dirigenti: Fedor Vrtačnik i Aleksandar Dujin,

                                solisti: Tanja Banjanin, Danka Adamov, Dragan Korazčić

 ORKESTAR HARMONIKA AKUD Sonja Marinković i MŠ Isidor Bajić, dirigent Goran Penić

 Tamburaški orkestar "Ad libitum"  i Milovan Filipović, dramski umetnik

 KLAPA "Panon"

 Voditelj: Nada Zeković

                                                                  LAUREAT Dr Dušan POPOV, novinar, publicista, istoričar

                         

Svečano otkrivanje spomenika                                    LAZA KOSTIĆ

 

                               

 

             

 

 

 

 

 

URNEBESNA TRAGEDIJA

                                                                                         

 

 

Dušan Kovačević

URNEBESNA TRAGEDIJA

Koprodukcija: STRADA Novi Sad i  Drama Srpskog narodnog pozorišta
PREMIJERA: 6. oktobar 2011, scena „Pera Dobrinović“.

LOKACIJA
Scena "Pera Dobrinović"

TRAJANJE
1 sat  i 10 minuta

Režija: Maja Grgić
Kompozitor i dizajn zvuka: Dejan Brkić
Scenograf: Željko Piškorić
Kostimograf: Marina Sremac
Scenski pokret: Ista Stepanov Pavlović
Lektor: Dejan Sredojević

 

 

IGRAJU:
Neven: Marija Medenica
Milan: Miodrag Petrović
Ruža: Aleksandra I. Pleskonjić
Kosta: Dušan Jakišić
Julka: Tijana Maksimović
Rajna: Mirjana Gardinovački
Vasilije: Mihailo Janketić
Doktor: Nikola Ivačkov
Policajac: Dragan Kojić

 

Majstor svetla: Miroslav Čeman
Majstor tona: Todor Savin
Oblikovanje plakata: Radule Bošković
Asistent kostimografa: Snežana Horvat          

Dekor, kostimi i ostala scenska oprema izrađeni u radionicama Srpskog narodnog pozorišta.

Predstava o jednoj generaciji kontaminiranoj prošlošću, u stalnim nesporazumima, i drugoj – zanemarenoj, sluđenoj, bez identiteta. Priča uzbudljiva i puna obrta, tragična po događajima koji se prepliću, a urnebesna po načinu na koji to čini, zaošijano, kovačevićevski.

 

 DUŠAN KOVAČEVIĆ

Dramski pisac, scenarista, reditelj, rođen je 1948.Diplomirao je na odseku dramaturgije na Akademiji za pozorište, film, radio i TV 1973. Iste godine postaje član Udruženja književnika Srbije. Radi kao dramaturg Dramskog programa TV Beograd (1973–1978), docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (1986–1988). Od 1998. direktor je Zvezdara teatra. Godine 2000. izabran je za dopisnog člana SANU. Godine 2005/2006. bio je ambasador SCG u Portugaliji.

 

Drame: Maratonci trče počasni krug (1973; Sterijina nagrada grada Vršca za savremenu komediju), Radovan Treći (1973), Šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema piću (1976), Proleće u januaru (1977), Svemirski zmaj (delo za decu u stihu, 1977), Limunacija na selu (1978), Sabirni centar (1982), Balkanski špijun (1983; Sterijina nagrada za tekst), Sveti Georgije ubiva aždahu (1986; Sterijina nagrada za tekst), Klaustrofobična komedija (1987; Sterijina nagrada za savremenu komediju), Profesionalac (1990), Urnebesna tragedija (1991), Lari Tompson – tragedija jedne mladosti (1996), Kontejner sa pet zvezdica (1999), Doktor Šuster (2001; Sterijina nagrada za tekst), Dinar po dinar (2005), Generalna proba samoubistva (2008), Život u tesnim cipelama (2011). Drame Dušana Kovačevića izvedene su u pozorištima u Evropi, Sjedinjenim Državama, Kanadi, Argentini, Iranu, Turskoj, Novom Zelandu... a prevedene su na više od dvadeset jezika. Samo u beogradskim profesionalnim pozorištima odigrano je više od 2500 predstava po njegovim tekstovima. Većina njegovih drama doživela je brojna video-izdanja.

Filmski scenariji: Beštije (1976), Poseban tretman (1978), Ko to tamo peva (1980), Maratonc i (1981), Balkanski špijun (1984), Sabirni centar (1990), Podzemlje / Undergraund (1995), Urnebesna tragedija (1995), Profesionalac (2003), Sveti Georgije ubiva aždahu (2007).

TV drame i originalni scenariji: Povratak lopova (1974), Dvosobna kafana (1975), Zvezdana prašina (1976).
TV serije: Čardak i na nebu i na zemlji (1976), Bila jednom jedna zemlja (1995).
Radio-drame: 828 kilometara severno od prve varoši (1970), Bio čovek (1970).
Romani: Bila jednom jedna zemlja (1995), 20 srpskih podela (Srba na Srbe), Meda peva bluz (2004).
Nagrade: Laureat je mnogih profesionalnih, pozorišnih i filmskih nagrada u zemlji i inostranstvu: „Miloš Crnjanski“, Oktobarska nagrada Beograda, dve Zlatne arene na filmskim festivalima u Puli, „Stjepan Mitrov Ljubiša“, Grad teatar Budva, Zlatna palma na Kanskom festivalu (Podzemlje), Sterijina nagrada za životno delo, „Vjekoslav Afrić za najbolje ostvarenje na području filmske umetnosti, „Branko Ćopić“ (dva puta), „Joakim Vujić“ za doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji, „Todor Manojlović“ za moderni umetnički senzibilitet, Gran pri za scenario (Balkanski špijun, Profesionalac) na Filmskom festivalu u Montrealu, nagrada žirija kritike za najbolji film – FIPRESCI Montreal (Profesionalac), najbolji scenario i najbolji film na Međunarodnom festivalu u Vijaređu (Profesionalac), scenario za Profesionalca nominovan među šest najboljih evropskih scenarija za 2003. od strane EFA u Berlinu, Čaplinova nagrada u Veveju (Ko to tamo peva), Prva nagrada na TV festivalu u Kanu, Zlatna palma na Kanskom festivalu (Podzemlje), nagrade filmskih festivala u Valensiji, Marseju, Beču, Nemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj... Ko to tamo peva proglašen je za najbolji film YU kinematografije nastao od 1945. do 1995. 

 

 Na sceni Srpskog narodnog pozorišta igrane su njegove drame: Balkanski špijun (režija: Slavenko Saletović, 1983); Sveti Georgije ubiva aždahu (režija: Egon Savin, 1986); Maratonci trče počasni krug (adaptacija i režija: Jagoš Marković, 1996); Balkanski špijun (režija: Vladimir Lazić, 2004).

 

 MAJA GRGIĆ

Rođena 1985. u Novom Sadu. Zvanje diplomirani reditelj stiče na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora BoreDraškovića.

Režirala: predstavu, kratki film i radio dramu Iz dosade, po motivima istoimene pripovetke A. P. Čehova, dokumentarni film Duša, jednočinku Idiot Muze Pavlove, radio-drame za decu Gusarski kapetan Džon Piplfoks i Maja Majušna, predstavu Porodične priče Biljane Srbljanović, kratki igrani film Oslobođenje, predstavu Peh pod krovom Pavela Kohouta, tv emisiju Galerija, dečju predstavu Palčica H. K. Andersena, resital Vidovdanska tugovanka Dobrivoja Zečevića, koautor sa Bogdanom Jankovićem na dokumentarno igranom filmu o Miroslavu Antiću Jedna od biografija.
Kao asistent reditelja radila na filmovima: Uspavanka za dečaka i Jesen u mojoj ulici, kao i na predstavi Painkillers.

 REČ REDITELJA

Da li živimo u prošlosti ili u sadašnjosti, da li smo u stanju da se suočimo s aktuelnim problemima, da li možemo da razlučimo šta su stvarni problemi, da li možemo da se suočimo i pomirimo s istinom i realnošću, ali najvažnije: šta ostavljamo potomcima u nasleđe?

 

 

 

PROMOCIJA FOTOTIPSKOG IZDANJA REPLIKE ATONSKOG I HILANDARSKOG PREPISA ZAKONIKA CARA STEFANA DUŠANA

 

 
 
22. mart  2012. godine 
18,00 časova

Svečani saloni, Petrovaradinska tvrđava


Organizator - Grad Novi Sad 

Produkcija - STRADA Novi Sad

  

 

 

 
 
UMETNIČKI PROGRAM:

 

 

 Hor Eparhije Sremske "Sveti Nikolaj", Sremski Karlovci

dirigent - Jovan Pejić 

Vokalno-instrumentalna grupa Folklornog ansambla "Vila" N.Sad 

Umetnički rukovodilac -  Milorad Lonić

Pevačka grupa "Bilbil! KUD "Svetozar Marković" Novi Sad

Umetnički rukovodilac -  Jovana Nedeljković

Predrag Momčilović, dramski umetnikl 

                                                                                                                              

                                                   

             

 BESEDILI

 

 Njegovo preosveštenstvo gospodin Vasilije, Episkoh Sremski 

  Gradonačelnik Grada Novog Sada, Igor Pavličić                      

 

 

 

 

VITEZOVI
 

                               Aleksa Crkvenjakov                             

Dušan Svirčev

Nemanja Armacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

Najnoviji video zapisi

1140 views -